slots.us.org The Top Post !

तू तेव्हा तशीतू तेव्हा तशी 


सकाळी दिसलीस
बेचैन करून गेलीस
मनातील आग
का नाही विझवलीस ?

तुझ्या नक्षीदार ओठांना
सांग कुणी घडविले
नजरेने केलेस घायाळ तू
तेवढे पुरे का न झाले ?

तू  चालताना अशी
मी का विसरलो वाट
तू हसलीस जशी
संथ पाण्यातली लाट.


चित्र
चित्र

जर सोपं असलं असतं तर,
तुझं एक चित्र बनवलं असतं.
ज्या घरात येणार नाहीस कधी,
त्या भिंतीवर सजवलं असतं.


दिवस, तुझ्याकडे बघून गेला असता,
तुझा वावर घरभर असला असता.
संवाद आपला दिवसभर झाला असता,
दुखावणारा काळ थोडा सुखावला असता.किती झालं तरी, जखमा मात्र भरल्या नसत्या.
शेवटी चित्रच ते, त्याला जिवंत भावना नसत्या !एकांतएकांत 


शांत नीज मिठीत
डोळ्यात जाग कशाला ?

उद्याच्या सुखांचा,
आज हव्यास कशाला ?प्रेममय काळ आहे,
त्याची चिंता कशाला ?

तुझ्या माझ्यात दुःखाचा,
अडसर कशाला ?