slots.us.org The Top Post !

एकांतएकांत 


शांत नीज मिठीत
डोळ्यात जाग कशाला ?

उद्याच्या सुखांचा,
आज हव्यास कशाला ?प्रेममय काळ आहे,
त्याची चिंता कशाला ?

तुझ्या माझ्यात दुःखाचा,
अडसर कशाला ?
मेघदूतमेघदूत

हा सह्याद्री  नसता तर,
कदाचित वारे देशावर पोचले असते !
या ढगांनी माझे विचार,
तुझ्या अंगणात ओतले असते .
सकाळ

सकाळ

भिजले केस, ओल्या अंगाला
कोवळे उन स्पर्शुन गेले ,
तारुण्यात दिसतेस खास
रुळल्या बटेला सांगुन गेले.


त्या क्षणाला आठवुन तुला,
मन माझे मोहरून गेले.
स्पर्शातल्या मोरपीसांची,
आठवण ओठ सांगुन गेले.